Sponzori

Bronze

RCMT IT Europe je srpska filijala Javnog preduzeća RCM Technologies, ​​Inc., sa sedištem u SAD, vrhunskog dobavljača poslovnih i tehnoloških rešenja u naprednom inženjeringu i informacionim tehnologijama.

Podrška

Startup centar Niš je inkubator za ideje i poslovne poduhvate mladih. Nudimo podršku preduzetničkom duhu i razvoju kreativnosti među studentima, kao i inovativnim start-up kompanijama u oblasti nauke i naprednih tehnologija na putu ka zrelosti.

Otpočeo sa radom 1. oktobra 1960. godine kao Elektronski odsek Tehničkog fakulteta u Nišu,koji je tada bio u sastavu Univerziteta u Beogradu.U početku je nastava izvođena u okviru „Zavoda RR“(kasnije Elektronska industrija) da bi od 1964. godine otpočela nastava u zgradi Tehničkog fakulteta.Godine 1965, formira se Univerzitet u Nišu i Tehnički fakultet postaje sastavni deo Niškog univerziteta.Od 1968. godine Elektronski odsek prerasta u fakultet i počinje da radi samostalno kao Elektronski fakultet u Nišu.